Wiadomości branżowe

Jak dotrzeć do konsumentów z produktem?

Filozofia engagement seeding w praktyce

Jak w dobie internetu i dojrzałości mediów społecznościowych generować prawdziwe i rzetelne opinie o produkcie, w określonych ramach czasowych, bez konieczności planowania rozbudowanych kampanii? Czy bez nich jest w ogóle możliwe uzyskanie wyniku, który każda firma stawia sobie za cel nadrzędny: ocena produktu opublikowana przez zaangażowanego konsumenta?

Platforma TestMeToo to ponad 80 tys. zarejestrowanych konsumentów aktywnie biorących udział w badaniach produktów. Przygotowują oni obiektywną, wyczerpującą recenzję na ich temat, dzieląc się potem relacjami z testów ze swoimi znajomymi (m.in. Facebook, Twitter, fora internetowe, maile). Relacje dostępne są w internecie na osobistych stronach generowanych przez każdego użytkownika.

Do tej pory konsumenci testowali produkty takich firm jak: Bałtyk, Dr Irena Eris, L?Oréal, Procter&Gamble, a także Tan-Viet. Celem tego ostatniego było rozszerzenie oddziaływania kategorii produktowej sosów TaoTao, wzmocnienie zaangażowania konsumentów oraz przeniesienie działań marketingu bezpośredniego w sferę online.

Zaproszenie do akcji otrzymali konsumenci spełniający określone wymagania metrykalne (kobieta/mężczyzna w wieku 20 – 45 lat). Dodatkowo przeprowadzono kolejne selekcje dotyczące preferencji, upodobań smakowych oraz zwyczajów żywieniowych np. osoby, które są otwarte na nowe i ciekawe smaki, spożywają mięso, chętnie przyrządzają kanapki oraz uzupełniają posiłki sosami. Produkty TaoTao otrzymało 1000 osób, a każda z nich dostała do wykonania trzy zadania:

1 ? Przygotowanie jednego posiłku mięsnego z zachowaniem dowolności dotyczącej rodzaju bazy mięsnej i sposobu przyrządzenia. Zadanie miało na celu rozbudzenie kreatywności i pokazanie niezwykle szerokich możliwości zastosowania sosu TaoTao.
2 ? Konsumenci zostali poproszeni o zmianę konkretnych nawyków i przełamanie zwyczajów żywieniowych. Traktowanie produktu na równi z innymi popularnymi sosami, które na co dzień dodawane są do potraw. Udowodnienie, że nawyki można zmieniać.
3 ? Ostatnim zadaniem było przygotowanie autorskiej, niczym nie ograniczonej kompozycji z sosem TaoTao.

Sos słodko-pikantny uzyskał 96% pozytywnych opinii. Konsumenci zaproszeni do testów przygotowali swoje osobiste relacje z obcowania z produktem, którymi chętnie dzielili się ze swoją grupą znajomych z wykorzystaniem autorskiego narzędzia TestMeToo ? Seeding Panel, który wykorzystuje kanały prywatnej komunikacji: Facebook: oś czasu, wiadomość prywatna; Twitter; blog; link na forum; e-mail.

WYNIKI AKCJI:
? Liczba wysłanych produktów: 1000
? Liczba testujących: 977
? Liczba pozytywnych opinii: 96 %
? Liczba rozesłanych relacji osób uczestniczących i nieuczestniczących w testach : 50 810
? Liczba wejść na strony produktu stworzone przez testujących: 35 895
? Wygenerowano 55 250 (56 / os.) słów o produkcie
? Średni czas obecności na stronie produktu: 4.98 min

Podsumowanie: TestMeToo to uzupełnienie marketing mix, dostarczające w pełni mierzalnych rezultatów. Prezentowany mechanizm buduje zaangażowanie konsumenta w markę poprzez emocje i doświadczenie na poziomie bezpośredniego kontaktu z produktem lub usługą.


dostarczył infoWire.pl

Źródło TestMeToo. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy